Lecturer


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lecturer
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Việt
Từ khoá physic
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Nguyễn Quý Sỹ
Trường / Tổ chức PTIT
Ngày đăng ký 13/04/2014
Ngày cập nhật 13/04/2014