Lecturer


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Lecturer
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Vietnamese
คำสำคัญ physic
สถานการณ์จำลอง การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC),


ผู้เขียน Nguyễn Quý Sỹ
โรงเรียน/หน่วยงาน PTIT
ส่งข้อมูลแล้ว 13/4/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/4/2014