Lecturer


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lecturer
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Vietnamese
खुणेचे शब्द physic
सादश्य (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Nguyễn Quý Sỹ
शाळा/संस्था PTIT
दाखल दिनांक 4/13/14
आद्यवत 4/13/14