Lecturer


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Lecturer
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل آری
زبان ویتنامی
کلید واژه physic
شبیه سازی ها (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار


نویسنده Nguyễn Quý Sỹ
ایمیل تماس synq@ptit.edu.vn
مدرسه / سازمان PTIT
ارسال شده 4/13/14
بروزرسانی شده 4/13/14