Energy Chains Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Chains
Mô tả Integrating PhET’s simulation and Energy Chain approach (see R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics«», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf), I propose a Work Sheet in order to deepen the correct vocabulary for energy (energy can be stored, can be transferred, can be conversed)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, energy tranfers, forms of energy
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Nikolaos Nerantzis
Email liên lạc abc57001@gmail.com
Trường / Tổ chức 4th Gymnasium of Stavroupoli (Thessaloniki)
Ngày đăng ký 31/03/2014
Ngày cập nhật 31/03/2014