Energy Chains A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Chains
Beskrivelse Integrating PhET’s simulation and Energy Chain approach (see R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics«», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf), I propose a Work Sheet in order to deepen the correct vocabulary for energy (energy can be stored, can be transferred, can be conversed)
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Annet, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord energy, energy tranfers, forms of energy
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Nikolaos Nerantzis
Skole / Organisasjon 4th Gymnasium of Stavroupoli (Thessaloniki)
Lastet opp 31.03.14
Oppdatert 31.03.14