Energy Chains A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Chains
Omtale Integrating PhET’s simulation and Energy Chain approach (see R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics«», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf), I propose a Work Sheet in order to deepen the correct vocabulary for energy (energy can be stored, can be transferred, can be conversed)
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Anna, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord energy, energy tranfers, forms of energy
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar Nikolaos Nerantzis
Skule / Organisasjon 4th Gymnasium of Stavroupoli (Thessaloniki)
Lasta opp 31.03.14
Oppdatert 31.03.14