PhET Energy Simulations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Energy Simulations
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy simulations forms changes
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Casey Vogel
Trường / Tổ chức Bear Valley Middle School
Ngày đăng ký 07/10/2013
Ngày cập nhật 07/10/2013