PhET Energy Simulations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Energy Simulations
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy simulations forms changes
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Casey Vogel
Skole / Organisasjon Bear Valley Middle School
Lastet opp 07.10.13
Oppdatert 07.10.13