PhET Energy Simulations


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PhET Energy Simulations
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द energy simulations forms changes
सादश्य Energy Forms and Changes


लेखक Casey Vogel
शाळा/संस्था Bear Valley Middle School
दाखल दिनांक 10/7/13
आद्यवत 10/7/13