Wave Exporation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Exporation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá wave amplitude, wave interference, wave superposition
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Michael Noel
Email liên lạc mrmichaelnoel.com@gmail.com
Trường / Tổ chức Blissfield Community Schools
Ngày đăng ký 15/05/2012
Ngày cập nhật 15/05/2012