Wave Exporation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Exporation
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord wave amplitude, wave interference, wave superposition
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Michael Noel
E-post for kontakt mrmichaelnoel.com@gmail.com
Skule / Organisasjon Blissfield Community Schools
Lasta opp 15.05.12
Oppdatert 15.05.12