Wave Exporation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Wave Exporation
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع نمایش
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه wave amplitude، wave interference، wave superposition
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده Michael Noel
ایمیل تماس mrmichaelnoel.com@gmail.com
مدرسه / سازمان Blissfield Community Schools
ارسال شده 5/15/12
بروزرسانی شده 5/15/12