Wave Exporation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Wave Exporation
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द wave amplitude, wave interference, wave superposition
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक Michael Noel
संपर्क ईमेल mrmichaelnoel.com@gmail.com
शाळा/संस्था Blissfield Community Schools
दाखल दिनांक 5/15/12
आद्यवत 5/15/12