Gravity Force Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Lab
Mô tả A qualitative and quantitative inquiry-based lab for high school physics; requires graphing and analysis skills
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá graphing, gravitation, physics
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Kevin Fairchild
Trường / Tổ chức La Costa Canyon High School
Ngày đăng ký 25/02/2012
Ngày cập nhật 25/02/2012