Gravity Force Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Lab
Omtale A qualitative and quantitative inquiry-based lab for high school physics; requires graphing and analysis skills
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord graphing, gravitation, physics
Simuleringar Gravity Force Lab


Forfattarar Kevin Fairchild
Skule / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lasta opp 25.02.12
Oppdatert 25.02.12