Gravity Force Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Lab
Beskrivelse A qualitative and quantitative inquiry-based lab for high school physics; requires graphing and analysis skills
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord graphing, gravitation, physics
Simuleringer Gravitasjonskraftlab


Forfattere Kevin Fairchild
Skole / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lastet opp 25.02.12
Oppdatert 25.02.12