Exploring Average Atomic Mass Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Average Atomic Mass
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá average atomic mass, isotopes, percent abundance
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối


Tác giả Stephanie Davis
Email liên lạc sldavi5@ilstu.edu
Trường / Tổ chức University High School
Ngày đăng ký 28/09/2011
Ngày cập nhật 28/09/2011