Exploring Average Atomic Mass A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Average Atomic Mass
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord average atomic mass, isotopes, percent abundance
Simuleringer Isotoper og atommasse


Forfattere Stephanie Davis
Skole / Organisasjon University High School
Lastet opp 28.09.11
Oppdatert 28.09.11