Exploring Average Atomic Mass A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Average Atomic Mass
Omtale
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord average atomic mass, isotopes, percent abundance
Simuleringar Isotopes and Atomic Mass


Forfattarar Stephanie Davis
Skule / Organisasjon University High School
Lasta opp 28.09.11
Oppdatert 28.09.11