Model of the Hydrogen Atom Handout A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Model of the Hydrogen Atom Handout
Mô tả This handout challenges students to think through the concepts of the hydrogen emission spectrum as well as the scientific process.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bohr's Model, Hydrogen Line Emission Spectrum, atomic theory, photon
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Ashley Webb
Trường / Tổ chức Desoto Central High School
Ngày đăng ký 07/09/2011
Ngày cập nhật 12/07/2015