Model of the Hydrogen Atom Handout A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Model of the Hydrogen Atom Handout
Beskrivelse This handout challenges students to think through the concepts of the hydrogen emission spectrum as well as the scientific process.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bohr's Model, Hydrogen Line Emission Spectrum, atomic theory, photon
Simuleringer Modeller av Hydrogenatomet


Forfattere Ashley Webb
Skole / Organisasjon Desoto Central High School
Lastet opp 07.09.11
Oppdatert 12.07.15