Model of the Hydrogen Atom Handout A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Model of the Hydrogen Atom Handout
Опис This handout challenges students to think through the concepts of the hydrogen emission spectrum as well as the scientific process.
Предмет Астрономија, Географија, Физика, Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Bohr's Model, Hydrogen Line Emission Spectrum, atomic theory, photon
Симулации Модел на атомот на Водород


Автори Ashley Webb
Школо / Организација Desoto Central High School
Поставено 7.9.11
Обновено 12.7.15