Model of the Hydrogen Atom Handout A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Model of the Hydrogen Atom Handout
Popis This handout challenges students to think through the concepts of the hydrogen emission spectrum as well as the scientific process.
Predmet Astronómia, Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Bohr's Model, Hydrogen Line Emission Spectrum, atomic theory, photon
Simulácia Model atómu vodíka


Autor(i) Ashley Webb
Škola / Organizácia Desoto Central High School
Dátum odoslania 7.9.2011
Dátum aktualizácie 12.7.2015