Model of the Hydrogen Atom Handout A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Model of the Hydrogen Atom Handout
Omtale This handout challenges students to think through the concepts of the hydrogen emission spectrum as well as the scientific process.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Bohr's Model, Hydrogen Line Emission Spectrum, atomic theory, photon
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar Ashley Webb
Skule / Organisasjon Desoto Central High School
Lasta opp 07.09.11
Oppdatert 12.07.15