Potential and Kinetic Energy Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Potential and Kinetic Energy
Mô tả Walks students through the skate park to realize that PE and KE transform back and forth but the total energy stays the same
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy transformation, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả J Smith
Email liên lạc jlsmith@lisd.org
Trường / Tổ chức Foster Middle School
Ngày đăng ký 31/03/2011
Ngày cập nhật 31/03/2011