Potential and Kinetic Energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Potential and Kinetic Energy
Omtale Walks students through the skate park to realize that PE and KE transform back and forth but the total energy stays the same
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy transformation, kinetic energy, potential energy
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar J Smith
Skule / Organisasjon Foster Middle School
Lasta opp 31.03.11
Oppdatert 31.03.11