Potential and Kinetic Energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Potential and Kinetic Energy
Beskrivelse Walks students through the skate park to realize that PE and KE transform back and forth but the total energy stays the same
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy transformation, kinetic energy, potential energy
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere J Smith
Skole / Organisasjon Foster Middle School
Lastet opp 31.03.11
Oppdatert 31.03.11