Waves & The Electromagnetic Spectrum Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves & The Electromagnetic Spectrum
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light emission absorption waves
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện, Sóng trên một sợi dây


Tác giả Phil Cook
Email liên lạc chemteacherphil@gmail.com
Trường / Tổ chức Culver Academies
Ngày đăng ký 21/11/2008
Ngày cập nhật 06/06/2009