Waves & The Electromagnetic Spectrum การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Waves & The Electromagnetic Spectrum
คำบรรยาย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ light emission absorption waves
สถานการณ์จำลอง หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ, คลื่นในเส้นเชือก


ผู้เขียน Phil Cook
อีเมลล์ติดต่อ chemteacherphil@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Culver Academies
ส่งข้อมูลแล้ว 21/11/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 6/6/2009