Waves & The Electromagnetic Spectrum A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves & The Electromagnetic Spectrum
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light emission absorption waves
Simuleringer Neonlys og andre gassutladningslamper, Bølge på en tråd


Forfattere Phil Cook
Skole / Organisasjon Culver Academies
Lastet opp 21.11.08
Oppdatert 06.06.09