Waves & The Electromagnetic Spectrum A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves & The Electromagnetic Spectrum
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord light emission absorption waves
Simuleringar Neon Lights & Other Discharge Lamps, Wave on a String


Forfattarar Phil Cook
Skule / Organisasjon Culver Academies
Lasta opp 21.11.08
Oppdatert 06.06.09