Fourier Making Waves Game (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fourier Making Waves Game (Inquiry Based)
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá math, phet activity, wave addition, wave characteristics, waves
Mô phỏng Tổng hợp sóng


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 14/02/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013