Fourier Making Waves Game (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fourier Making Waves Game (Inquiry Based)
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord math, phet activity, wave addition, wave characteristics, waves
Simuleringer Fourier: Making Waves


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 14.02.08
Oppdatert 07.07.13