Series and Parallel Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series and Parallel Circuits
Mô tả These labs are very inquiry based and are perfect for an introductory look at circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Series Parallel Circuits
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Robert Kennedy
Trường / Tổ chức Hereford High School
Ngày đăng ký 11/12/2007
Ngày cập nhật 11/12/2007