Series and Parallel Circuits


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Series and Parallel Circuits
Opis These labs are very inquiry based and are perfect for an introductory look at circuits.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 90 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Series Parallel Circuits
Simulacije Komplet zа jednosmjernu struju


Autori: Robert Kennedy
Škola / Organizacija Hereford High School
Poslato 12/11/07
Obnovljeno 12/11/07