Series and Parallel Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Series and Parallel Circuits
Beskrivelse These labs are very inquiry based and are perfect for an introductory look at circuits.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Series Parallel Circuits
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Robert Kennedy
Skole / Organisasjon Hereford High School
Lastet opp 11.12.07
Oppdatert 11.12.07