Series and Parallel Circuits


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Series and Parallel Circuits
Опис These labs are very inquiry based and are perfect for an introductory look at circuits.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Series Parallel Circuits
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Robert Kennedy
Школо / Организација Hereford High School
Поставено 11.12.07
Обновено 11.12.07