Series and Parallel Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Series and Parallel Circuits
Omtale These labs are very inquiry based and are perfect for an introductory look at circuits.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Series Parallel Circuits
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Robert Kennedy
Skule / Organisasjon Hereford High School
Lasta opp 11.12.07
Oppdatert 11.12.07