Reactions and Rates 1 Introduction to reactions (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactions and Rates 1 Introduction to reactions (Inquiry Based)
Mô tả This includes a series of demonstrations and an inquiry based lab. My students will have done an activity with Salts and Solubility. The learning goals are: Students will be able to: Describe reactions in terms of a simple molecular model; Describe reactions in terms of molecular models with illustrations; Differentiate between dissolving and reacting; Use the molecular model to explain why reactions are not instantaneous; Use the molecular model to explain why reactions have less than 100% yields.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, collision, kinetics, molecular modeling, molecule, phet activity, reactions
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 09/08/2007
Ngày cập nhật 07/07/2013