Projectile Motion Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Exploration
Mô tả The student will investigate and make sense of all the parameters effecting projectile motion. The student will check the accuracy of the math on which the simulation is based.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả curt miller
Trường / Tổ chức Wheat Ridge High School
Ngày đăng ký 15/01/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007