Projectile Motion Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Exploration
Omtale The student will investigate and make sense of all the parameters effecting projectile motion. The student will check the accuracy of the math on which the simulation is based.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar curt miller
Skule / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lasta opp 15.01.07
Oppdatert 18.09.07