Projectile Motion Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Exploration
Beskrivelse The student will investigate and make sense of all the parameters effecting projectile motion. The student will check the accuracy of the math on which the simulation is based.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere curt miller
Skole / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lastet opp 15.01.07
Oppdatert 18.09.07