Sound: An Introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sound: An Introduction (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals: Students will be able to: Explain how different sounds are modeled, described, and produced; Design ways to determine the speed, frequency, period and wavelength of a sound wave model. I have included some concept questions suitable for clickers and a lab that I use in conjunction with the simulation with Labpro equipment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves, amplitude, frequency, math, phet activity, pitch
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 19/01/2006
Ngày cập nhật 07/07/2013