PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)
Popis Selección de simulaciones PhET para cubrir los objetivos de aprendizaje de los programas de la DGB (los 6 semestres) para las asignaturas de Matemáticas, Física y Química (incluyendo temas selectos) y Cálculo.
Predmet Chémia, Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Alignment
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Física, Matemáticas, Química
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky (HTML5), Staviteľ plochy (HTML5), Model plochy: Algebra (HTML5), Model plochy: Násobenie (HTML5), Aritmetika (HTML5), Interakcia medzi atómami (HTML5), Vyvažovanie (HTML5), Chemická rovnováha (HTML5), Balón a elektrostatika (HTML5), Obvod s batériou a rezistorom, Napätie batérie, Lambertov-Beerov zákon (HTML5), Lom svetla (HTML5), Zostav zlomok, Stavba atómu (HTML5), Vztlak, Calculus Grapher (HTML5), Derivácia a integrál funkcie, Kondenzátor, Kondenzátor: základy (HTML5), Elektrické pole nábojov (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Pružné a nepružné zrážky, Koncentrácia (HTML5), Vodivosť, Coulombov zákon (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5), Hustota, Difúzia (HTML5), Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Energia v skejt parku: základy (HTML5), Skúmanie rovnosti (HTML5), Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5), Výrazy s premennou (HTML5), Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Tlak a prúdenie kvapaliny, Sila-1d, Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz, Trenie (HTML5), Tvorba funkcií (HTML5), Vlastnosti plynu (HTML5), Ideálny plyn (HTML5), Generátor, Geometrická optika, Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy kvadratických funkcií (HTML5), Graf kvadratickej funkcie, Smernica-Priesečník grafu (HTML5), Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Hookov zákon (HTML5), Model atómu vodíka, Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), John Tra-volt (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Magnet a kompas, Magnety a elektromagnety, Pružinový oscilátor (HTML5), Molová koncentrácia (HTML5), Polarita molekuly (HTML5), Tvary molekúl (HTML5), Chodec, Moja slnečná sústava, Normálne vibračné módy, Ohmov zákon (HTML5), ohms-law, Kyvadlo (HTML5), pH škála (HTML5), Pravdepodobnosť (HTML5), Let strely (HTML5), Rádiové vlny, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reakcie & Hodnoty, Elektrický odpor vodiča (HTML5), Otáčanie lienky, Rutherfordov pokus (HTML5), Soľ & Jej rozpustnosť, Zvukové vlny, Skupenstvo látky (HTML5), Roztoky cukru a soli: Makro, Rampa, Moment sily, Trigonometria (HTML5), Tlak v kvapaline (HTML5), Jednotky (HTML5), Skladanie vektorov (HTML5), Skladanie vektorov: rovnice (HTML5), Interferencia vlnenia (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Diana López
Škola / Organizácia PhET Interactive Simulations
Dátum odoslania 31.3.2020
Dátum aktualizácie 18.4.2023