PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)
Opis Selección de simulaciones PhET para cubrir los objetivos de aprendizaje de los programas de la DGB (los 6 semestres) para las asignaturas de Matemáticas, Física y Química (incluyendo temas selectos) y Cálculo.
Przedmiot Chemia, Fizyka, Matematyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Dopasowanie
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język hiszpański
Słowa kluczowe Física, Matemáticas, Química
Symulacja(e) Kwasowość i zasadowość roztworów (HTML5), Budowniczy powierzchni (HTML5), Model pola - wyrażenia algebraiczne (HTML5), Model pola - mnożenie (HTML5), Arytmetyka (HTML5), Oddziaływanie atomów (HTML5), Równowaga (HTML5), Bilansowanie Równań Chemicznych (HTML5), Balony i pole elektrostatyczne (HTML5), Obwód bateria-rezystor, napięcie ogniwa, Prawo Beera (HTML5), Odbicie i załamanie światła (HTML5), Zbuduj ułamek, Budujemy atom (HTML5), Siła Wyporu, Pochodne i całki - wykresy (HTML5), Zobacz Całkę, Kondensatory Lab, Kondensatory Lab: podstawy (HTML5), Ładunki i pola (HTML5), Obwody prądu stałego (HTML5), Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium (HTML5), Symulacja Kolizji, Stężenie (HTML5), Przewodnictwo, Prawo Coulomba (HTML5), Dopasowanie krzywej (HTML5), Gęstość, Dyfuzja (HTML5), Elektryczny hokej - zapożyczony z pracy Ruth Chabay, Formy energii i ich przemiany (HTML5), Energia w skateparku: podstawy (HTML5), Poznajemy równania (HTML5), Poznajemy równania - dwie niewiadome (HTML5), Wyrażenia algebraiczne (HTML5), Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya, Prawo Faradaya (HTML5), Ciśnienie i Przepływ Cieczy, Siły w jednym wymiarze, Siły i ruch: Podstawy (HTML5), Siły i ruch: Podstawy, Tarcie (HTML5), Tworzenie funkcji (HTML5), Gazy - właściwości (HTML5), Gazy - wstęp (HTML5), Generator, Optyka geometryczna, Wykresy prostych (HTML5), Wykresy funkcji kwadratowych (HTML5), Kreator wykresu równania, Proste: nachylenie, przecięcie z osią (HTML5), Grawitacja, a orbity (HTML5), Siły Grawitacyjne Lab (HTML5), ‪Prawo Hooke'a (HTML5), Modele atomu wodoru, Izotopy i masa atomowa (HTML5), John Trawoltaż (HTML5), Regresja (najmniejsze kwadraty) (HTML5), Magnes i kompas, Magnesy i elektromagnesy, Ciężarki na sprężynach (HTML5), Stężenie Molowe (HTML5), Polaryzacja Cząsteczek (HTML5), Kształty cząsteczek (HTML5), Poruszający się człowiek, Mój Układ Słoneczny, Mody Normalne, Prawo Ohma (HTML5), Prawo Ohma, Wahadło matematyczne (HTML5), Skala pH (HTML5), Deska Galtona (HTML5), Rzuty (HTML5), Fale radiowe, Równia pochyła: siły i ruch, Substraty, Produkty i Pozostałości (HTML5), Reakcje i ich szybkości, Rezystancja przewodnika (HTML5), Zakręcona Biedronka, Doświadczenie Rutherforda (HTML5), Sole i rozpuszczalność, Dźwięk, Stany skupienia materii (HTML5), Roztwory cukru i soli, Równia pochyla, moment siły, Funkcje trygonometryczne (HTML5), Pod Ciśnieniem (HTML5), Proporcjonalność prosta (HTML5), Dodawanie wektorów (HTML5), Dodawanie wektorów: równania (HTML5), Interferencja fal (HTML5), Fale na linie (HTML5), Fale - wstęp (HTML5)


Autorzy Diana López
Szkoła / Organizacja PhET Interactive Simulations
Data przesłania 20-03-31
Data zaktualizowana 23-04-18