PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)
Опис Selección de simulaciones PhET para cubrir los objetivos de aprendizaje de los programas de la DGB (los 6 semestres) para las asignaturas de Matemáticas, Física y Química (incluyendo temas selectos) y Cálculo.
Субјект Математика, Физика, Хемија
Ниво High School (Виша школа), Основне студије - Увод
Тип Alignment
Трајање 60 минута
Укључен одговор Не
Језик Шпански
Кључне речи Física, Matemáticas, Química
Симулације КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), "Мајстор" за површине (HTML5), Математика преко површина - Алгебра (HTML5), Математика преко површина-Множење (HTML5), Аритметика (HTML5), Атомске интеракције (HTML5), Равнотежа (HTML5), Изједначавање хемијских једначина (HTML5), Балони и статички електрицитет (HTML5), Просто струјно коло (батерија - отпорник), Напон батерије, Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Преламање светлости (HTML5), Направи разломак, Направи атом (HTML5), Потисак, Изводи и интеграли - графички (Calculus Grapher) (HTML5), ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ, КОНДЕНЗАТОР, Кондензатор: основе (HTML5), Наелектрисања и поља (HTML5), Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5), Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5), СУДАРИ У МЕХАНИЦИ, Концентрација (HTML5), Проводљивост, Кулонов закон (HTML5), Фитовање података (HTML5), Густина, Дифузија (HTML5), Електрични хокеј је бољи од електричне столице!, Енергија, врсте и промене (HTML5), Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5), Истраживач једначина (HTML5), Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5), Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5), Фарадејева електромагнетна лабораторија, Фарадејев закон (HTML5), Проток флуида и притисак, СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!, Силе и кретање - Основе (HTML5), Силе и кретање - Основе, Трење (концепт) (HTML5), Градитељ једначина (HTML5), Особине гаса (HTML5), Гас - увод (HTML5), Генератор, Геометријска оптика, Цртање правих (HTML5), График квадратне функције (HTML5), График квадратне функције, Права-нагиб-одсечак (HTML5), Гравитација и орбите (HTML5), Сила гравитације- лабораторија (HTML5), Хуков закон (HTML5), МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА, Изотопи и атомска маса (HTML5), ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5), Регресија најмањих квадрата (HTML5), Магнет и компас, Магнети и електромагнети, Масе и опруге (HTML5), Моларност (HTML5), Поларност молекула (HTML5), Облици молекула (HTML5), Шетач ( променљиво праволинијско кретање), Мој Соларни систем, Нормални модови, Омов закон (HTML5), Омов закон, Математичко клатно (HTML5), pH Скала (HTML5), Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5), Кретање пројектила  (HTML5), РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА, СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5), ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ, Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5), БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ, Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5), СОЛИ & ОТАПАЊЕ, Звучни таласи, Стања материје (HTML5), Раствори шећера и соли, Стрма раван, МОМЕНТ СИЛЕ, Тригонометријска кружница (HTML5), Хидростатички притисак (HTML5), Пијаца, шопинг а и трка (HTML5), Сабирање вектора (HTML5), Сабирање вектора: Једначине (HTML5), Интерференција таласа (HTML5), ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5), Таласи - Увод (HTML5)


Аутори: Diana López
Школа / Организација PhET Interactive Simulations
Послато 31.3.20.
Обновљено 18.4.23.