PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)
Beskrivelse Selección de simulaciones PhET para cubrir los objetivos de aprendizaje de los programas de la DGB (los 6 semestres) para las asignaturas de Matemáticas, Física y Química (incluyendo temas selectos) y Cálculo.
Emne Fysikk, Kjemi, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Alignment
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Física, Matemáticas, Química
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Area Builder (HTML5), Area Model Algebra (HTML5), Area Model Multiplication (HTML5), Arithmetic (HTML5), Atomære vekselvirkninger (HTML5), Balancing Act (HTML5), Balanser kjemiske ligninger (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Battery-Resistor Circuit, Battery Voltage, Beers lov laboratorium (HTML5), Avbøyning av lys (HTML5), Build a Fraction, Bygg et atom (HTML5), Buoyancy, Calculus Grapher (HTML5), Calculus graf, Capacitor Lab, Kondensatorer - grunnleggende (HTML5), Ladninger og Felt (HTML5), DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5), Støt-laboratorium, Concentration (HTML5), Conductivity, Coulombs Lov (HTML5), Curve Fitting (HTML5), Density, Diffusjon (HTML5), Elektrisk landhockey, Energiformer og overganger (HTML5), Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Equality Explorer (HTML5), Equality Explorer: Two Variables (HTML5), Veksle utttrykk (HTML5), Faraday's Electromagnetic Lab, Faradays lov (HTML5), Fluidtrykk og gjennomstrømming, Forces in 1 Dimension, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics, Friksjon (HTML5), Funksjonsbygger (HTML5), Gas Properties (HTML5), Introduksjon til gasslover (HTML5), Generator, Geometric Optics, Tegne Linjer (HTML5), Graphing Quadratics (HTML5), Equation Grapher, Graphing Slope-Intercept (HTML5), Gravitasjon og baner (HTML5), Gravitasjonskraftlab (HTML5), Hooks lov (HTML5), Modeller av Hydrogenatomet, Isotoper og Atommasse (HTML5), John Travoltage (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Magnet and Compass, Magnets and Electromagnets, Lodd og fjær (HTML5), Molaritet (HTML5), Molekylpolaritet (HTML5), Molekylform (HTML5), Mannen som går, Mitt solsystem, Normal Modes, Ohms lov (HTML5), ohms-law, Pendellaboratorium (HTML5), pH-skala (HTML5), Plinko sannsynlighet (HTML5), Prosjektilbevegelse (HTML5), Radio Waves & Electromagnetic Fields, Ramp: Forces and Motion, Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5), Reactions & Rates, Motstand i lederen (HTML5), Ladybug Revolution, Rutherfordavbøynig (HTML5), Salter og Løselighet, Lyd, Aggregattilstander (HTML5), Sugar and Salt Solutions, Rampa, Torque, TrigonometriTur (HTML5), Under Pressure (HTML5), Unit Rates (HTML5), Vektorsum (HTML5), Vector Addition: Equations (HTML5), Bølgeinterferens (HTML5), Bølge på en tråd (HTML5), Bølger - innledning (HTML5)


Forfattere Diana López
Skole / Organisasjon PhET Interactive Simulations
Lastet opp 31.03.20
Oppdatert 18.04.23