PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)


Download all files as a compressed .zip


Title PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)
Description Selección de simulaciones PhET para cubrir los objetivos de aprendizaje de los programas de la DGB (los 6 semestres) para las asignaturas de Matemáticas, Física y Química (incluyendo temas selectos) y Cálculo.
Subject Chemistry, Mathematics, Physics
Level High School, Undergrad - Intro
Type Alignment
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language Spanish
Keywords Física, Matemáticas, Química
Simulation(s) Turşu-Əsas Məhlulları (HTML5), Sahə İnşaatçısı (HTML5), Sahə Modeli ilə Cəbr (HTML5), Sahə Modeli ilə vurma hesablama (HTML5), Arifmetika (HTML5), Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5), Tərəzi laboratoriyası (HTML5), Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılması (HTML5), Hava balonu və statik elektrik yükləri (HTML5), Batareya-rezistor dövrəsi, Battery Voltage, Buger-Lambert-Ber qanunu laboratoriyası (HTML5), İşığın sınması (HTML5), Build a Fraction, Atom Qur (HTML5), Buoyancy, Hesablama Qrafikçisi (HTML5), Calculus Grapher, Kondensator Labaratoriyası, Kondensator laboratoriyası: Əsaslar (HTML5), Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5), Dövrə yığım dəsti: Sabit cərəyan (HTML5), Dövrə yığım dəsti: Sabit cərəyan- virtual laboratoriya (HTML5), Collision Lab, Konsentrasiya (HTML5), Conductivity, Kulon qanunu (HTML5), Əyri xətt uyğunluqları (HTML5), Density, Diffuziya (HTML5), Electric Field Hockey, Enerji Formaları və Dəyişmələri (HTML5), Enerji Skeyt Parkı: Əsasları (HTML5), Tənlik tədqiqatçısı (HTML5), Tənlik tədqiqatçısı: İki dəyişən (HTML5), İfadə dəyişilməsi (HTML5), Faradey təcrübəsi, Faradey qanunu (HTML5), Fluid Pressure and Flow, Forces in 1 Dimension, Qüvvələr və hərəkət (HTML5), Forces and Motion: Basics, Sürtünmə (HTML5), Funksiya yaradıcısı (HTML5), Qazların xassələri (HTML5), Qazlara Giriş (HTML5), Generator, Geometric Optics, Düz xəttin qrafikinin qurulması (HTML5), Kvadratik funksiyanın qrafikinin qurulması (HTML5), Equation Grapher, Mütənasiblik əmsalı-Y oxu ilə kəsişmə qrafikinin qurulması (HTML5), Qravitasiya və Orbitlər (HTML5), Qravitasiya qüvvəsi laboratoriyası (HTML5), Huk qanunu (HTML5), Models of the Hydrogen Atom, İzotoplar və Atom Kütləsi (HTML5), Con Travoltaj (HTML5), Ən kiçik kvadratlar üsulu (HTML5), Maqnit və kompas, Maqnit və elektromaqnit, Kütlələr və yaylar (HTML5), Molyarlıq (HTML5), Molekul Polyarlığı (HTML5), Molekul Formaları (HTML5), The Moving Man, My Solar System, Normal Modes, Om qanunu (HTML5), Ohm's Law, Rəqqas laboratoriyası (HTML5), pH Cədvəli (HTML5), Plinko Ehtimalı (HTML5), Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5), Radio Waves & Electromagnetic Fields, Ramp: Forces and Motion, Reagentlər (reaktivlər), Məhsullar və Qalıqlar (HTML5), Reactions & Rates, Naqilin müqaviməti (HTML5), Ladybug Revolution, Rezerford səpilməsi (HTML5), Salts & Solubility, Sound, Maddənin aqreqat halları (HTML5), Sugar and Salt Solutions, The Ramp, Torque, Triqonometriya (HTML5), Təzyiq altında (HTML5), Vahid standartları (HTML5), Vektorların toplanması (HTML5), Vektorların toplanılması: Tənliklər (HTML5), Dalğaların interferensiyası (HTML5), Naqildə yaranan rəqslər (HTML5), Dalğalara giriş (HTML5)


Author(s) Diana López
School / Organization PhET Interactive Simulations
Date submitted 3/31/20
Date updated 4/18/23