Energy Skate Park Basics: Mechanical Energy Lab Złota gwiazdka oznacza wysokiej jakości działania oparte na dociekaniach, które są zgodne z wytycznymi projektowymi PhET.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip

NIE proś o uprawnienia edycji materiałów Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tytuł Energy Skate Park Basics: Mechanical Energy Lab
Opis Students will engage in guide inquiry. There are 2 versions - an in class Word doc with power point questions and a remote lesson as a Google doc. Learning Goals: Students will be able to A. Describe how the Energy Bar and Pie Charts relate to position and speed. B. Explain how changing the Skater Mass affects energy and speed. C. Explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic energy (KE) and gravitational potential energy (PE). D. Predict position or estimate speed from Energy Bar and Pie Charts. E. Explain how changing the Track Friction affects energy. F. Design a skate park using the concepts of mechanical energy and energy conservation.
Przedmiot Fizyka
Poziom Gimnazjum, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Nauka zdalna, Pytania koncepcyjne wielokrotnego wyboru
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język angielski
Słowa kluczowe energy, friction, inquiry, mechanical, remote
Symulacja(e) Energia w skateparku: podstawy (HTML5)


Autorzy Trish Loeblein
Szkoła / Organizacja PhET
Data przesłania 21-02-09
Data zaktualizowana 21-11-30